Spartoo používá cookies. Pokračováním v používání stránky dáváte souhlas s jejich používáním.   Souhlasím. 
Slevy : Až -60%! Mám zájem >
Spartoo
účet
oblíbené
0 nákupní košík
Menu

Ochrana osobních údajů

1

Sběr údajů osobního charakteru

Při vytváření vašeho zákaznického účtu a objednávek na stránce www.spartoo.cz (dále jen Stránka) je společnost SPARTOO SAS oprávněna shromažďovat údaje osobního charakteru týkající se Vaší osoby. Všechny shromážděné údaje jsou adekvátního charakteru, relevantní a přizpůsobené pro nezbytné účely (bod 2 a 3). Subjektem odpovědným za sběr těchto údajů je společnost SPARTOO SAS, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku RCS v Grenoblu pod číslem 489 895 821, sídlem 16 rue Henri Barbusse, 38100, Grenoble, Francie (dále jen: SPARTOO). Výrazem "údaje osobního charakteru" se rozumí veškeré údaje, na základě nichž je možné identifikovat jednotlivce, mezi něž patří zejména Vaše příjmení, křestní jméno, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa, IP adresa a veškeré další informace, které jsou důležité pro komunikaci se SPARTOO. Za účelem boje proti podvodům uvedeným níže (body 2 a 3) je SPARTOO rovněž oprávněno uchovávat po dobu určitou informace související s transakcemi provedenými na Stránce.

2

Účel sběru údajů

Vaše údaje osobního charakteru jsou shromažďovány za jedním z následujících účelů, které jsou časově omezené, explicitní a legitimní:
(I) správa vašich objednávek na Stránce,
(II) tvorba obchodních statistik, provádění studií trhu a chování spotřebitelů,
(III) tvorba a správa souborů s prospekty, což zahrnuje zejména technické operace jako standardizace, zlepšení a duplikace,
(IV) provádění operací souvisejících se správou klientů,
(V) volba klientů pro průzkumy a propagační akce,
(VI) zasílání podnětů a propagačních zpráv ze strany SPARTOO. Od odebírání těchto nabídek se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz uvedený na konci dotyčných e-mailů.
(VII) respektování našich právních ustanovení a předpisů,
(VIII) boj proti podvodům za podmínek definovaných v níže uvedeném bodu 3.

3

Boj proti podvodům

Za účelem boje proti podvodům SPARTOO zavedlo systém, na základě jehož pravidelné může SPARTOO:
(I) vyžádat za účelem zabezpečení transakce doklady totožnosti po provedení platby, v případě upozornění, že platba objednávky není dostatečně zabezpečená .
(II)zablokovat objednávku, pokud z identického zákaznického účtu byla již uskutečněna podvodná transakce.
(III)poskytnout vaše osobní údaje na žádost orgánů vyšších autorit, v případě zjištění podvodné transakce.

4

Příjemci shromažďovaných údajů

Pouze naše společnost a smluvní partneři, kteří spravují Vaše objednávky mají přístup k informacím, které nám předáváte. SPARTOO dává k dispozici osobní údaje pouze kategoriím osob, které jsou v rozsahu jejich pravomocí, tj. administrativní služby, obchodní oddělení, technické oddělení a právnicko-ekonomické oddělení (audit, oddělení interní kontroly, atd.). Osobní údaje mohou být také předány veřejným orgánům, ale to jen za účelem splnění zákonných povinností, na základě žádosti soudních a ministerských úředníků a orgánů určených k vymáhání pohledávek.

5

Doba uchovávání údajů osobního charakteru

Shromážděné údaje jsou uchovány vždy od poslední objednávky na Stránce nebo od poslední aktualizace zákaznického účtu. Pokud není v průběhu pětiletého období uskutečněna nová objednávka či nová aktualizace zákaznického účtu, osobní údaje jsou automaticky smazány. Některé bankovní údaje mohou být uchovány po dobu třinácti měsíců od vaší poslední transakce na Stránce či poslední aktualizace zákaznického účtu, za účelem boje proti podvodům. Platí také pro službu Spartoo Premium. Pokud během platby zaškrtnete možnost "Zapamatovat", vaše platební údaje zůstanou uloženy pro platbu příští objednávky.

6

Bezpečnost

Informujeme vás, že jsme přijali veškerá bezpečností opatření pro uchování osobních údajů, k jejich poškození, deformaci nebo neoprávněnému přístupu třetí osoby. Byly použity prostředky jako šifrování a anonymizace.

7Cookies

Abychom mohli poskytovat lepší služby, měříme počet zobrazených stránek, počet návštěv a aktivitu návštěvníků na Stránce a četnost jejich návratu. Za tím účelem používáme technologii "cookies". Prostřednictvím cookies vás nemůžeme identifikovat. Cookie shromažďuje informace týkající se aktivity vašeho počítače na naší stránce (stránky, které jste navštívili, datum a hodinu návštěvy atd.), abychom získali představu o vašich budoucích návštěvách.
Údaje shromážděné prostřednictvím cookies jsou určeny pouze a výhradně k internímu použití a nejsou nikdy poskytovány třetím stranám. Používání cookies, ať už vlastních či třetích stran, není nezbytné pro fungování stránky a proto se nevyžaduje váš výslovný souhlas. Váš souhlas nebo nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit nastavením příslušných parametrů vašeho prohlížeče. Ohledně tohoto kroku si přečtěte pokyny pro používání vašeho prohlížeče.
Určité cookies nazvané "reklamní cookies" nám umožňují sledovat váš pohyb na stránce a registrovat prohlížené zboží, a poté vám po dobu maximálně 90 dnů zobrazovat reklamní bannery související s vaším předchozím pohybem na stránce. Tyto cookies jsou přiřazeny k vašemu internetovému profilu (není však možné vás na jejich základě identifikovat). Výše zmíněné vyžaduje Váš výslovný souhlas, dole. Pokud si (již) nepřejete dostávat tyto "reklamní cookies", klikněte na následující odkaz:

Deaktivovat reklamní cookies na mém profilu

8

Souhlas

Kliknutím na „Pokračovat“ při tvorbě zákaznického účtu dáváte souhlas k zasílání exluzivních nabídek a přijímáte naši politiku ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodnete osobní údaje na Stránce sdělit kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nebo na základě bodu 4, dáváte souhlas ke shromažďování a použití osobních údajů, což je v souladu s Chartou a s platnými právními předpisy.

9

Právo na přístup a opravení

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů UE 2016/679 máte právo na:
- na přístup k osobním údajům
- opravu
- výmaz
- omezení zpracování
- přenositelnost údajů
- vznést námitku
Chcete-li uplatnit svá práva na přístup k osobních údajům, opravu, vymazání, můžete vše uskutečnit přímo ve Vašem zákaznickém účtu. Chcete-li uplatnit svá práva na omezení zpracování, přenositelnost údajů či vznést námitku, můžete kontaktovat:
emailem: dpo@spartoo.com
poštou: SPARTOO SAS, 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, Francie
V případě potřeby, můžete podat stížnost u dílčího dozorčího orgánu.

Sledujte nás na

Copyright © 2006 - 2021