Spravování cookies
Spartoo používá cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro provoz webových stránek, stejně jako pro personalizaci obsahu a analýzu provozu. Naši partneři používají soubory cookie k zobrazování personalizované reklamy na základě Vašeho procházení a profilu. Pokud kliknete na níže uvedené „Vše přijmout a zavřít“, můžete své předvolby kdykoli změnit ve svém zákaznickém účtu. Pokud kliknete na „Vše odmítnout“, budou použity pouze cookies nezbytně nutné pro provoz stránek.
dpd cod visa mastercard
Doručení a vrácení zdarma
Spartoo
účet
oblíbené
0 nákupní košík
Menu

Všeobecné obchodní podmínky

1 Identifikace prodejce

Aktualizováno 10/11/2022

Společnost SPARTOO SAS
Akciová společnost se základním kapitálem 364 561,76 €, sídlem 16 Rue Henri Barbusse, 38100, Grenoble, ve Francii, zapsaná v obchodním rejstříku RCS v Grenoblu pod číslem 489 895 821. Tel.: 0033 (0)1 83 62 48 42.

Zákaznický servis:
Telefonní číslo: 228 883 106
Email: adriana@spartoo.cz
Pondělí - Pátek: 8 - 12 a 13 - 16 hod

2 Použití všeobecných obchodních podmínek

Přijetí Všeobecných obchodních podmínek znamená jejich přijetí Klientem v plném rozsahu. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné na všechny objednávky na SPARTOO.CZ. Všeobecné obchodní podmínky stanovují kupní smlouvu mezi SPARTOO.CZ a Klientem. Klient se zříká jakékoli protichůdné akce proti SPARTOO.CZ.

Všeobecné obchodní podmínky mohou být předmětem změny, Klient souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou platné v okamžiku potvrzení objednávky na SPARTOO.CZ. Změny Všeobecných obchodních podmínek jsou závazné pro uživatele internetových stránek ihned po jejich zveřejnění online a nejsou aplikovatelné na předešlé kupní smlouvy.

Všichni uživatelé internetových stránek musí respektovat Všeobecné obchodní podmínky.

SPARTOO.CZ nabízí produkty, které jsou prodávány a zasílány partnerskými společnostmi: "Partnerské produkty". Všeobecné obchodní podmínky SPARTOO.CZ nejsou aplikovány na "Partnerské produkty": cena zboží, platební způsoby, ověřování objednávek, věrnostní body, slevové kupóny, nákupní poukazy, způsoby doručení, možnosti vrácení zboží, všechny tyto podmínky se mohou lišit. Každý partner má své vlastní Všeobecné obchodní podmínky. Tyto jsou dostupné u každého konkrétního "Partnerského produktu" (podmínky doručení, podmínky vrácení, Všeobecné obchodní podmínky) již v etapě vkládání zboží do košíku až po dokončení objednávky: způsob platby, způsob doručení a doručovací adresa.


3 Platnost nabídek

Nabídky jsou platné pouze pro zákazníky s doručovací adresou v rámci České republiky.
Produkty zobrazené na stránce jsou dostupné do vyčerpání zásob.
SPARTOO.CZ se zavazuje kontaktovat Klienta elektronickou poštou, pokud není objednaný produkt již k dispozici. V případě, že Klient za nedostupné zboží již zaplatil, SPARTOO se zavazuje dodat náhradu v podobě nákupní poukázky nebo vrácení peněz na bankovní účet ve lhůtě 15 dnů. Objednávka je automaticky stornována.


4 Prezentace produktů

Produkty prezentované k prodeji jsou popsány a prezentovány s největší možnou přesností. Je povinností Klienta seznámit se před potvrzením objednávky s vlastnostmi produktu. Výběr a zakoupení produktu je jen a pouze rozhodnutí Klienta.
Pokud však při prezentaci dojde k chybám či opomenutím, nenese za ně SPARTOO.CZ odpovědnost. Pokud nalezne Klient na internetové stránce SPARTOO případnou chybu v prezentaci produktu, může na ni SPARTOO.CZ upozornit.

5 Vytvoření zákaznického účtu

Klient si musí před zadáním své první objednávky povinně vytvořit zákaznický účet. K jeho založení je nutné vyplnit formulář s následujcími údaji: e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, telefonní číslo. Zároveň klient zadá heslo pro přihlášení, které bude sloužit pouze pro jeho osobní účely. Oznámení hesla třetí osobě je zákazané.
Klient se zavazuje dodat přesné a kompletní informace. Jakékoli přisvojení cizí totožnosti nebo uvedení nepravé totožnosti může vést k vymazání zákaznického účtu a může vést k trestnímu stíhání. Jakékoli další podvodné jednání včetně založení více účtů jednou osobou nebo užívání jednoho účtu více osobami může vést ke smazání účtu.
Klient musí mít způsobilost k právním úkonům k uzavření objednávky a k zakoupení zboží nabízeného na stránkách SPARTOO.CZ.
SPARTOO.CZ se zříká prodeje všem osobám mladším 16 let bez předchozího svolení rodičů, které bude systematicky vyžadováno.


6 Ceny produktů

Ceny jsou uváděny v českých korunách (CZK) včetně všech daní platných pro Českou republiku. Výše DPH je uváděna během výběru produktu Klientem. Pokud se výše DPH změní, tato změna se může odrazit na ceně produktů i bez předchozího informování klienta. SPARTOO.CZ si vyhrazuje cenu produktů kdykoliv změnit, cena však zůstává platná v momentě potvrzení objednávky Klientem. V případě, že se na SPARTOO.CZ objeví u některého zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé, SPARTOO.CZ nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Klientovi nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Klient v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od kupní smlouvy odstoupit.

Stanovené ceny berou v úvahu eventuální slevy na internetové stránce SPARTOO.CZ, mimo Partnerské produkty. Tyto ceny jsou finální a nejsou předmětem změny. SPARTOO.CZ si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny. Nejsou zahrnuty poplatky za zpracování. Expedice, doprava a doručení mohou být účtovány zvlášť, pokud tomu tak je uvedeno na internetové stránce. Klient uhradí celkovou částku nákupu, která v sobě zahrnuje veškeré poplatky. Každá potvrzená objednávka je předmětem platby.

V případě partnerských produktů je cena nastavena dle Všeobecných obchodních podmínek daného prodejce.

Fakturu vydává SPARTOO.CZ. Faktura je Klientovi dostupná v elektronické podobě na internetové stránce, na které byla objednávka učiněna.

7 Objednávka a zabezpečená platba

7.1: Objednávka

Klient potvrzuje každou svou objednávku způsobem popsaným níže. Toto potvrzení je spojeno s přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo podmínek partnerských společností, pokud si Klient objedná zboží označené jako Partnerský produkt. Klient, kterého zajímá některý z produktů dostupných na stránkách SPARTOO.CZ, postupuje při zadávání objednávky následujícím způsobem:
- Vybere si velikost a barvu.
- Při kontrole objednávky v košíku ověří náležitosti objednávky (barva, množství, velikost, cena atd.) a případně upraví charakteristiku produktu nebo produkt z košíku odstraní.
- Během první objednávky vyplní formulář pro založení zákaznického účtu a vytvoří si své přístupové heslo.
- Pokud chce využít některou ze speciálních nabídek (mimo zboží označené jako Partnerský produkt), musí Klient do příslušného pole zadat předem přidělený kód.
- Vybere si způsob platby, typ dopravy a adresu doručení.
- Poté, co zadal způsob platby, definitivně a nenávratně potvrdí objednávku s případnými dopady uvedenými níže.
- Po potvrzení objednávky je Klientovi odeslán mail s potvrzením a rekapitulací objednávky.

Každá potvrzená objednávka je předmětem platby.

Převod vlastnictví produktů prodávaných společností SPARTOO.CZ a Partnerskými společnostmi ve prospěch Klienta se realizuje až po úplném a řádném zaplacení zboží ze strany Klienta bez ohledu na to, kdy mu bude zboží doručeno. Výhrada vlastnického práva neznamená překážku ohledně toho, že v případě ztráty či poškození zboží jdou od chvíle doručení zboží Klientovi všechny náklady na vrub Klienta.

Klient je povinnen ověřit úplnost objednávky a bezodkladně upozornit na případnou chybu.


7.2: Platba

 • Platba platební kartou online přímo na stránce
  Klient zadá číslo své platební karty společně s datem vypršení její platnosti a kódem CVX.
  Kliknutím na tlačítko "Potvrdit" Klient s konečnou platností potvrdí svou objednávku. K potvrzení platby v některých případech v důsledku nejvyššího zabezpečení dojde až ve chvíli, kdy Klient zadá 3D Secure kód zaslaný bankou. Zaškrtnutím políčka "Zapamatovat" Klient souhlasí s tím, aby číslo jeho karty společně s datem vypršení karty bylo uloženo pro příští nákup.
 • Platba na dobírku
  Klient zaplatí zboží přímo dopravci v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží. Tato služba je zpoplatněna 77 Kč u společnosti DPD CZ. U společnosti UPS je poplatek 130 Kč. Platba na dobírku je možná pouze 1x během 24 hodin při zadání maximálně 5 kusů zboží nebo při maximální hodnotě objednávky 10 tisíc Kč. Pro modely označené jako "Partnerský produkt" není možnost platby na dobírku.
 • Paypal
  Využití služby PayPal Klient zajistí tak, že zadá e-mailovou adresu a heslo pro svůj účet PayPal.
  Při výběru této možnosti platby nebudou Klientovy finanční údaje nikdy sděleny SPARTOO.CZ. Služba PayPal šifruje a chrání transakční informace.

 • Platba dárkovým poukazem
  V případě platby dárkovým poukazem Klient zadá do části Slevový kupón při závěrečné rekapitulaci objednávky číslo dárkového poukazu. Pokud částka k zaplacení převyšuje hodnotu dárkového poukazu, Klient musí částku uhradit prostřednictvím jiného způsobu platby. Pokud je částka k zaplacení nižší než hodnota dárkového poukazu, Klient může využít zbývající částku během některé z příštích objednávek v termínu platnosti dárkového poukazu.


7.3: Neuhrazení platby

SPARTOO.CZ si vyhrazuje právo odmítnout dodání nebo vyřízení objednávky Klienta, který zcela či částečně neuhradil předchozí objednávku nebo se kterým je veden spor týkající se úhrady.

Všechny zamítnuté platby platební kartou, přes PayPal účet či neuhrazené objednávky s platbou na dobírku mohou vést k vymáhání dlužné částky ze strany společnosti SPARTOO.CZ. SPARTOO.CZ může požadovat sankční poplatky a pokuty způsobené neuhrazenou platbou a náklady na její uhrazení.


7.4: Ověřování plateb

SPARTOO.CZ kontroluje všechny objednávky, které byly dokončené a potvrzené na svých stránkách. Tyto kontroly mají za účel ochránit SPARTOO.CZ před protiprávními praktikami jako přisvojení cizí totožnosti, odcizení platební karty či podvod při platbě. Zákaznický servis může požadovat dokumenty potřebné k ověření objednávky: doklady prokazující trvalé bydliště, doklady prokazující trvalé bydliště osoby uvedené v dodací adrese, doklady prokazující vlastnictví použité platební karty atd.

V případě neobdržení požadovaných dokumentů během sedmi (7) dnů následujících od jejich vyžádání bude objednávka automaticky zrušena.

Obdobně obdržení nekorespondujících dokumentů povede ke zrušení objednávky.

Pro objednávku zboží označeného jako Partnerský produkt mohou být vyžadovány dokumenty vycházející z požadavků Partnerské společnosti. SPARTOO.CZ není zodpovědné za tyto požadavky.


7.5 : Zabezpečení plateb

Pro zajištění bezpečnosti plateb používá stránka SPARTOO.CZ zabezpečený systém plateb francouzské banky CIC. Tento systém využívá bezpečnostní normu SSL. Citlivá data (šestnáctimístné číslo platební karty, datum expirace a kód CVX) se přenášejí na servery banky už zašifrovaná, aniž by předtím došlo k jejich odeslání na servery SPARTOO.CZ. Jakmile je objednávka potvrzená, žádost o zaplacení se v reálném čase odešle správci zabezpečené elektronické platby. Ten zašle žádost o autorizaci platby do sítě příslušné platební karty. Správce elektronické platby následně dodá elektronický certifikát, který slouží jako důkaz částky a data transakce.
8 Identifikace

Klient se před prvním nákupem registruje do zákaznického účtu SPARTOO.CZ, ke kterému si sám zvolí přístupové heslo. Tato registrace slouží i pro další objednávky.
Zaregistrovaný Klient je identifikován jako Stávající Klient na SPARTOO.CZ. Heslo, které si Klient na SPARTOO.CZ zadá, je přísně důvěrné a osobní. Heslo není zpřístupněno či komunikováno jiné osobě.
V případě, že Klient SPARTOO.CZ heslo ztratí či zapomene, může zkontaktovat internetovou stránku SPARTOO.CZ na emailové adrese adriana@spartoo.cz, která mu do 48 hodin vydá heslo nové. Pro zjednodušení identifikace Klienta, Klient povoluje SPARTOO.CZ používat "cookie", které na pevném disku Klienta uloží identifikaci v podobě emailové adresy a hesla do zákaznického účtu na SPARTOO.CZ.

9 Doručení SPARTOO.CZ

V případě objednávky Partnerského produktu se mohou doručovací lhůty lišit v závislosti na Partnerovi. Klient má ve svém zájmu povinnost konzultovat podmínky doručení konkrétního Partnera, od kterého si produkt objednal.

Doručovací lhůta je platná od data potvrzení objednávky a jsou počítány pouze dny pracovní (sobota, neděle a státní svátky nejsou počítány do doby doručení). V případě zásahu vyšší moci, SPARTOO.CZ není zodpovědné za zpoždění doručení.


Česká republika

Doručení s DPD Private
Doba: 5 - 6 pracovních dnů.
Cena: zdarma - objednávka nad 750,- Kč, 69,99 - objednávka méně, jak 751,- Kč


Doručení s UPS Standard
Doba: 7 pracovních dnů.
Cena: 209 Kč za 1 objednávku


Doručení s UPS Express
Doba: doba doručení je vypočítána dle doručovací adresy, klient informaci nalezne na poslední stránce před potvrzením objednávky.
Cena: 449 Kč za 1 objednávku

10 Odstoupení od kupní smlouvy, spokojenost nebo vrácení peněz

Všechny produkty zakoupené na SPARTOO.CZ mohou být předmětem vrácení "spokojenost nebo vrácení peněz z důvodů: zboží neodpovídá představám, špatně zvolená velikost, atd. Produkty SPARTOO.CZ mohou být předmětem vrácení či výměny (odstavec 10.1 Způsob vrácení zboží).
Partnerské produkty mohou být pouze předmětem vrácení (podmínky vrácení jsou u každého partnerského produktu uvedeny).
Aby bylo vrácené zboží akceptováno, musí být splněny následující podmínky:
- Produkty nesmí být nikdy nošeny venku, zboží musí být jako nové.
- Vrácené zboží musí korespondovat doručenému produktu Klientovi.
- Vrácené zboží musí být v původním stavu a v původním obalu (krabice od obuvi od značky nepřelepována), balík musí být dostatečně zabalen.
- Zboží SPARTOO musí být vráceno do 30 dnů od obdržení objednávky.
- Prázdný balík bude mít za následek odmítnutí vrácení peněz či výměny zboží.
- Klient musí postupovat dle uvedeného postupu pro vrácení.

Odstoupení od kupní smlouvy SPARTOO.CZ musí být dle evropského zákoníku 2011/83/UE bezpodmínečně uskutečněno v dané lhůtě - 14 dnů od převzetí zboží Klientem nebo pověřenou osobou pro převzetí zásilky zasláním dopisu nebo emailu na následující adresu:
SPARTOO, 16 rue Henri Barbusse, Grenoble, 38100, Francie nebo na adriana@spartoo.cz.
Oznamuji Vám odstoupení od smlouvy o koupi následujícího/následujících produktu/produktů:
Označení produktu:
Číslo objednávky:
Objednávka učiněna dne: .... Objednávka obdržena dne:...
Jméno zákazníka:
Adresa zákazníka:
Učiněno dne a místem:
Podpis (je-li odstoupení od smlouvy zasláno dopisem)

Jakmile SPARTOO.CZ obdrží zboží zpět - nenošené, v originálním obalu (kontrola zboží je po jeho přijetí vždy prováděna), zákazníkovi pak budou vráceny peníze za zboží a také náklady na doručení (výjimku tvoří dodatečně náklady, které si zákazník zvolil jako komplementární, například volbou dražšího způsobu dopravy, než toho, který nabízí SPARTOO.CZ zdarma). Vrácení zboží musí být uskutečněno bez jakýkoli odkladů, nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání dopisu o odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží na základě odstoupení od kupní smlouvy nese Klient.


10.1: Způsob vrácení zboží:

Vrácení zdarma prostřednictvím DPD. V případě zájmu vrácení zboží na vlastní náklady, kontaktujte zákaznické centrum a bude Vám komunikována adresa skladu Spartoo ve Francii. Tento způsob vrácení je na náklady Klienta.
U partnerských produktů jsou podmínky vrácení u každého partnerského produktu uvedeny.10.2:Postup pro vrácení:

Krok 1: Zákaznický účet
Připojte se do Vašeho zákaznického účtu SPARTOO.CZ pomocí emailové adresy a hesla a přejděte do rubriky "Moje vrácené objednávky", kde vrácení registrujete.

Krok 2: Vracecí štítek
Po provedení prvního kroku obdržíte e-mailem odkaz, prostřednictvím kterého si můžete vytisknout předvyplněný a předplacený vracecí štítek. Pokud je vrácení na náklady Klienta, je Klientovi komunikována adresa pro vrácení zboží (u partertnerských produktů).

Krok 3: Předání zásilky přepravci
Zásilku předáte zvolenému přepravci - DPD, pokud je vrácení zdarma. Pokud je vrácení na náklady Klienta (v případě volby zaslání zboží do skladu Spartoo do Francie nebo u partnerských produktů), Klient zvolí libovolného přepravce a po odeslání zásilky si uchová doklad o odeslání zásilky. Vrácení je potvrzeno do 7-10 pracovních dnů.


10.3: Záruka:

Zákonná záruční doba se vztahuje na dobu dvou (2) let od doručení produktu Klientovi a SPARTOO.CZ musí být Klientem informován neprodleně po zjištění vady. Nezávislí experti mohou doprovázet zákazníka nebo SPARTOO.CZ při posuzování reklamovaného zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, je na SPARTOO.CZ prokázat vinu, vadu produktu, dalších 18 měsíců je na zákazníkovi, dokázat SPARTOO vadu výrobku. Je-li vada prokázána, do 30 dnů musí být Klientovi komunikováno řešení bez jakýkoli nákladů pro jeho osobu: výměna zboží, oprava, vrácení dodatečné částky nebo vrácení peněz v pořizovací ceně výrobku.

Záruka se nevztahuje na produkt, u kterého došlo k jeho úpravě ze strany Klienta. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nesprávného používání, nedodržení návodu k použití nebo nesprávného skladování či přepravování produktu.
Produkt musí být předmětem koupě na SPARTOO.CZ a musí být vrácen v originálním obalu. Žádosti o reklamaci musí být zaslány na emailovou adresu: adriana@spartoo.cz.

11 Zpracování nedoručených zásilek našimi provozovateli přepravních služeb

11.1: Vrácení z důvodu "NEZNÁMÉHO ADRESÁTA":

V tomto případě se jedná o balíky vrácené dopravcem s upřesněním, že adresát nebyl na zadané adrese dohledán. Po vrácení balíku do skladu odesílatele SPARTOO.CZ kompenzuje Klienta v případě, že byla objednávka uhrazena předem.
SPARTOO.CZ si vyhrazuje právo vrátit peníze za objednávku a objednávku opětovně nevyřizovat v případě několika nedoručení z důvodu nedohledání adresáta "NEZNÁMÉHO ADRESÁTA" na dané adrese.


11.2: Vrácení z důvodu "NEVYZVEDNUTO":

V tomto případě se jedná o balíky, které nebyly Klientem vyzvednuty na přebíracím místě či od přepravce ve stanovené lhůtě. Po vrácení balíku do skladu odesílatele SPARTOO.CZ kompenzuje Klienta v případě, že byla objednávka uhrazena předem. SPARTOO.CZ může Klienta kontaktovat, zda si Klient přeje zboží přeposlat, v případě, že je zboží stále k dispozici. SPARTOO.CZ si vyhrazuje právo vrátit peníze za objednávku a objednávku opětovně nevyřizovat v případě několika nedoručení z důvodu nevyzvednuté "NEVYZVEDNUTO" zásilky.


11.3: Vrácení z důvodu "ODMÍTNUTO":

V tomto případě se jedná o balíky, které Klient v okamžiku dodání odmítl. Po vrácení balíku do skladu odesílatele SPARTOO.CZ kompenzuje Klienta do 72 hodin nákupním poukazem v případě, že byla objednávka uhrazena předem. Klient může zažádat o zrušení nákupního poukazu a žádat vrácení peněz ve svém zákaznickém účtu na stránce SPARTOO.CZ.

Pokud dojde k vrácení balíku z důvodů "NEZNÁMÉHO ADRESÁTA", "NEVYZVEDNUTO" nebo "ODMÍTNUTO", SPARTOO.CZ nezaručuje rezervaci objednaného zboží a může přistoupit k proplacení objednávky, pokud již zboží není k dispozici.

U partnerských produktů bude možné pouze vrácení peněz.


12 Odpovědnost

Společnost SPARTOO.CZ má pro všechny fáze přístupu na webové stránky a jejich prohlížení, pro vyplňování formulářů, pro zadávání objednávek, pro dodání zboží a veškerých dalších služeb pouze povinnost zprostředkování. V důsledku toho se u SPARTOO.CZ nelze domáhat odpovědnosti za jakékoli obtíže nebo škody vyplývající z používání Internetu, které nevznikly z popudu SPARTOO.CZ. Zejména jakákoli porucha při poskytování služby nebo jakékoli vnější narušení nebo přítomnost počítačového viru nemůže vést ke vzniku odpovědnosti na straně SPARTOO.CZ. Také jakákoli událost způsobená vyšší mocí zbavuje SPARTOO.CZ jakékoli odpovědnosti. Klienti mohou využít záruk, které uvádějí jednotlivé značky přítomné na stránkách Spartoo.cz.

13 Duševní vlastnictví

Veškeré součásti stránky SPARTOO.CZ, ať už vizuální nebo zvukové, včetně základní technologie, jsou chráněné autorským právem, ochrannými značkami nebo patenty.
Jedná se o výhradní vlastnictví společnosti SPARTOO.CZ.
Veškeré hypertextové odkazy na stránky SPARTOO.CZ, zejména ty využívající techniky rámování (framing), deep-linkingu, hotlinkingu (in-line linking) a veškeré ostatní techniky hloubkových odkazů jsou výslovně zakázány.
Ve všech zmíněných případech musí být každý odkaz, tedy i takový, který byl implicitně schválený, na žádost SPARTOO.CZ odstraněn.

14 Ochrana osobních údajů

14.1: Sběr osobních údajů

Společnost SPARTOO.CZ sbírá osobní údaje, které Klient poskytne při vytvoření svého zákaznického účtu či při zadání objednávky na stránce SPARTOO.CZ. Všechny shromážděné údaje jsou adekvátní, relevantní a nezbytné za účelem jejich zpracování (bod 14.2 a 14.3). Subjektem zodpovědným za sběr a uchování dat je Společnost SPARTOO SAS, akciová společnost, sídlem 16 Rue Henri Barbusse, 38100, Grenoble, ve Francii, zapsaná v obchodním rejstříku RCS v Grenoblu pod číslem 489 895 821. SPARTOO.CZ registruje data Klientů u CNIL (francouzský úřad pro ochranu osobních údajů) proti podvodu a zneužití: deklarační číslo 1182432.

Termín "osobní údaje" označuje všechny údaje, které umožňují identifikovat fyzickou osobu, k níž se osobní údaje vztahují, zejména údaje jako jméno, příjmení, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, poštovní adresa, IP adresa a jakékoli další informace, které se Klient rozhodne komunikovat z vlastní vůle společnosti SPARTOO.CZ.

Za účelem boje proti podvodům popsaným níže (body 14.2 a 14.3) SPARTOO může rovněž uchovávat informace po omezenou dobu (bod. 14.5) spojené s finančními transakcemi, které se uskutečnily na jejich stránkách. Tyto informace mohou obsahovat zašifrovaná čísla platebních karet, které byly použity při zmíněných transakcích, a jejich data expirace.


14.2: Osobní údaje pro určené, explicitní a oprávněné účely jsou sbírány z následujících důvodů:

Osobní údaje jsou sbírány z následujících důvodů:
- Správa objednávek na webové stránce.
- Vytvoření obchodních statistik za účelem průzkumu trhu a nákupních trendů.
- Ustavení a uspořádání databáze potenciálních klientů, což zahrnuje zejména datové procesy jako standardizace, doplnění nebo duplikace dat.
- Operace spojené se správou klientů.
- Výběr referenčního vzorku pro uskutečnění průzkumu trhu a propagace.
- Odesílání nabídek a propagačních zpráv ze strany SPARTOO. Klient může ukončit zasílání obchodních sdělení, a to prostřednictvím e-mailové či telefonické žádosti nebo zrušením registrace kliknutím na příslušný odkaz, který se nachází v každém příslušném e-mailu.
- Respektování zákonných povinností a předpisů vyplývajících pro společnost SPARTOO.CZ z předmětu její činnosti.
- Boj proti podvodným objednávkám.
14.3: Boj proti podvodům

V rámci boje proti podvodům vytvořila společnost SPARTOO systém, který může vést k:

(I)v případě automatického upozornění vyvolaného informacemi týkajícími se vaší objednávky vás požádat o předložení určitých podpůrných dokladů, aby byla transakce zajištěna, jakmile byla provedena platba,
(II)zablokovat vaši objednávku, pokud byl váš zákaznický účet již použit k podvodu,
(III) poskytnutí vašich osobních údajů na žádost právních orgánů v případě stížnosti nebo soudního požadavku.
14.4: Příjemci shromažďovaných údajů

Pouze společnost SPARTOO a Partnerské společnosti SPARTOO.CZ, u nichž Klient zadá objednávku, mají přístup ke sděleným údajům. Kategorie osob, které mají k osobním údajům v rámci společnosti SPARTOO.CZ v mezích svých pravomocí přístup, jsou obchodní oddělení, administrativní oddělení, technické oddělení a oddělení zabývající se řízením (oddělení interních procesů, oddělení kvality apod.).

Příjemci osobních údajů mohou být rovněž veřejné orgány, a to výlučně proto, aby se v daných případech dostalo právním povinnostem, a společnosti zabývající se vymáháním pohledávek.

Ze strany prodejce jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů, zejména z důvodů, aby nedošlo k jejich poškození, úpravě nebo aby k ním neměly přístup neoprávněné osoby. Následně bude mít zákazník možnost odstoupit od svého souhlasu, a to v jakémkoliv okamžiku tím, že odškrtne tuto podmínku. Veškeré zpracování informací je provedeno na základě souhlasu.

Společnost SPARTOO.CZ si vyhrazuje právo postoupit data, která budou shromážděna na jejich stránkách, v případě, že Klient zaškrtne volitelnou možnost "Přeji si přijímat akční nabídky partnerů SPARTOO.CZ". Následně bude mít zákazník možnost odstoupit od svého souhlasu, a to v jakémkoliv okamžiku tím, že odškrtne tuto podmínku. Veškeré zpracování informací je provedeno na základě souhlasu.
Společnost SPARTOO.CZ může tedy předat tyto údaje cizím společnostem. Společnost SPARTOO.CZ se zavazuje předat tyto údaje pouze společnostem, která mají stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je platná ve Francii a v Evropské unii.14.5: Uchovávání osobních údajů

Údaje, které shromažďujeme pro účely řízení vztahů se zákazníky nebo agitace, uchováváme po dobu tří let od posledního aktivního kroku, tj.: kliknutí na hypertextový odkaz, objednávka na Stránkách, připojení k zákaznickému účtu, návštěva Stránek...".

Pokud nepodniknete žádné další aktivní kroky, budou údaje, které se vás týkají, na konci tohoto tříletého období uchovávání vymazány nebo anonymizovány a váš zákaznický účet bude smazán. Tato automatická akce je konečná a nevratná.

V rámci našeho systému proti podvodům jsou shromážděné údaje uchovávány na zabezpečeném internetovém serveru po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby se automaticky vymaže.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů14.6: Cookies

SPARTOO.CZ zaznamenává počet zobrazených stránek, počet návštěv stejně jako aktivitu návštěvníků na stránkách a jejich četnost návratu prostřednictvím užívání technologie „cookies“.
Cookies neumožňují identifikovat Klienta. Cookies zaznamenávají informace spojené s prohlížením stránek SPARTOO.CZ (zobrazené stránky, datum a čas zobrazení apod.) v počítači Klienta a mohou tak tyto informace načíst během následného zobrazení stránky.
Údaje shromažděné prostřednictvím technologie cookies jsou výlučně a striktně určené pro interní potřeby SPARTOO.CZ a nejsou nikdy předávány třetí straně.

Používání cookies, ať už od vlastní nebo od cizí domény, není nezbytnou součástí fungování stránek, a proto vyžaduje výslovný souhlas ze strany Klienta. Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s používáním cookies se realizuje prostřednictvím nastavení prohlížeče.

Některé cookies nazývané jako "reklamní cookies" umožňují sledovat Klientův pohyb na stránkách a zaznamenat zobrazené produkty a následně po dobu maximálně 90 dnů nabízet reklamní bannery související s minulým pohybem na stránkách. Tyto cookies souvisejí s vlastním Klientovým nastavením (bez možnosti jej identifikovat). Vyžadují také Váš výslovný souhlas stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Souhlas může Klient také kdykoli odvolat kliknutím na následující odkaz:
Zrušit reklamní cookies u mého účtu


14.7: Právo na přístup a na opravu

Pokud Klient uvede osobní údaje, dává tím výslovný souhlas k jejich shromažďování a užívání.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů UE 2016/679 máte právo na:

- přístup k informacím
- modifikaci informací
- odstranění informací
- omezení informací
- na přenos informací
- možnost opozice

Chcete-li nárokovat tyto práva, můžete nás kontaktovat:
emailem: dpo@spartoo.com
poštou: SPARTOO SAS, 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, Francie
V případě zájmu, můžete podat stížnost u dozorčího orgánu.


14.8: Reciprocita

Klient se zavazuje, že neprozradí třetí straně údaje komunikované společností SPARTOO.CZ ani je nebude shromažďovat z jiného důvodu než pro svou osobní potřebu. Společnost SPARTOO si vyhrazuje právo odmítnout sdělit Klientovi osobní údaje stejně jako požádat Klienta o jejich smazání.

15 Soutěžní hry

Soutěžní hry organizované SPARTOO.CZ jsou k dispozici na internetové stránce, hry jsou dobrovolné a podmínkou účasti může i nemusí být povinnost zakoupení zboží na SPARTOO.CZ. Soutěžní hry jsou určené pro osoby s trvalým či přechodným bydlištěm v České republice. Výherci soutěžních her jsou informováni emailem, který je informuje o výhře v podobě slevového kupónu nebo dárkového poukazu na SPARTOO.CZ. Tento slevový kupón nebo poukaz je platný pouze jednou, nevztahuje se na akce a zlevněné zboží, nelze jej kombinovat s jinými akčními nabídkami, není proplatitelný a nedá se použít na nákup Partnerských produktů. Platnost je vždy v podmínkách uvedena.
SPARTOO.CZ si vyhrazuje právo soutěž posunout či zrušit a prodejce není odpovědný za jakékoli problémy způsobené během soutěžní operace.
Reklamace, vrácení peněz či jiné specifika jsou uvedeny v podmínkách soutěže. Podvody či pokusy o podvod budou mít za následek odebrání výhry či vyřazení ze soutěže.

16 Přednostní prodej

Zboží uvedené v nabídce v rámci "Přednostního prodeje SPARTOO.CZ" je dostupné Klientům, kteří splňují minimálně dvě z následujících tří podmínek:
- Být registrovaným zákazníkem na SPARTOO.CZ s platnou emailovou adresou a přístupovým heslem do zákaznického účtu.
- Obdržet pozvánku na emailovou adresu uvedeného zákaznického účtu.
- Obdržet nejméně 1 email od SPARTOO.CZ.

17 Spartoo Premium

SPARTOO.CZ nabízí svým zákazníkům možnost aktivace Spartoo Premium.
Spartoo Premium je aktivováno po dobu 12 měsíců od zakoupení. Pokud si Klient přeje pokračovat a využívat této služby i po uplynutí doby 12 měsíců, má možnost zadat objednávku této služby na internetové stránce pro nové období 12 měsíců.
Výhody Spartoo Premium se nevztahují na zboží nabízené partnerskými společnostmi, které je označené ikonou "Partnerský produkt".

 • Výhody Spartoo Premium jsou následující:


- 10% okamžitá sleva na veškeré zboží mimo oficiální období slev a výprodejů.

- 5% okamžitá sleva na veškeré zboží v oficiálním období slev a výprodejů.

- Doručení s DPD nebo UPS s dobírkou zdarma.

- Exkluzivní nabídky: suplementární slevy během vyhlášených dnů "Premium Days", které jsou rezervovány pro Klienty se Spartoo Premium.


 • Podmínky pro uplatnění slev:

- Podmínky uplatnění slevy 10 %: tato sleva není kombinovatelná s jinými slevami a slevovými kupóny a produkty vyřazenými z akčních nabídek (Podmínky probíhajících akcí). Sleva je aplikovaná na nezlevněné zboží na stránce.
- Podmínky uplatnění slevy 5 %: tato sleva je aplikována i na zlevněné zboží, není kombinovatelná s jinými slevovými kupóny. Slevu nelze uplatnit na zboží označené jako PARTNERSKÝ PRODUKT.

18 Dárkové a nákupní poukazy

Dárkové poukazy a nákupní vouchery jsou vydávány ve formě kupónů, kdy každý disponuje svým unikátní kódem. Nemohou být předmětem proplacení v penězích. Produkty zakoupené s dárkovým poukazem či nákupním voucherem mohou být předmětem výměny produktu či náhrady v podobě nového nákupního poukazu. Dárkové poukazy a nákupní vouchery mohou být rekreditovány a musí být použity v jejich době platnosti.
Nelze je kumulovat ani kombinovat s dalšími slevovými akcemi ani s jinými slevovými kupóny.
Nevztahuje se na Partnerské produkty.

19 Garance nejnižší ceny

Jestliže po zakoupení zboží na naší stránce naleznete na jiné české webové stránce, která poskytuje stejný systém on-line plateb, stejný výrobek za nižší cenu, a to včetně poplatků za dopravu, Spartoo.cz se zavazuje Vám proplatit 2x rozdíl v ceně.

Vrácení cenového rozdílu musí splňovat následující podmínky:
- cena signalizovaná jako nižší musí být uvedena včetně poplatků za doručení,
- u levnějšího zboží se nesmí jednat o zvláštní reklamní nabídku nebo zboží označené se slevou,
- podmínky pro doručení musí být shodné (zboží skladem, expedice nejpozději následující pracovní den po objednávce),
- zboží musí být naprosto shodné: nové, stejná značka, stejný model, stejné složení, stejná barva,
- model musí být na stránce, která nabízí nižší cenu, dostupný skladem ve stejné velikosti, barvě a složení, v jakých byl zakoupen zákazníkem,
- nabídka musí být uvedena na českých stránkách ".cz" v Kč,
- platba musí být provedena online,
- tato nabídka je omezena na jedno vrácení cenového rozdílu na osobu a na jeden model, který byl zakoupen na SPARTOO.CZ.

Vrácení cenového rozdílu se nevztahuje na:
- produkty, které nesou označení "výprodej, slevy, ..." nebo jsou jinak zlevněny,
- produkty, které jsou prodávány na aukčních portálech, inzertních portálech, stránkách bazarů, stránkách s přednostním prodejem nebo jiných stránkách soukromých osob,
- produkty, které jsou prodávány našimi partnerskými obchody,
- doručení mimo Českou republiku.

Ustanovení, která se vztahují na "Garanci nejnižší ceny":
Zákazník musí požadavek o vrácení cenového rozdílu zadat do pěti (5) dnů od zakoupení výrobku na SPARTOO.CZ. SPARTOO.CZ kontaktuje pomocí online formuláře a dodrží přitom následující postup:
- uvede ve zprávě číslo objednávky na SPARTOO.CZ,
- zadá adresu URL (webovou adresu) stránky s přímým odkazem na levnější výrobek, a to do formuláře určeného k tomuto účelu.
Pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny a pokud uběhne lhůta, kdy má Klient právo na vrácení zboží, a Klient se rozhodne si zboží ponechat, Spartoo se pak zavazuje uhradit Klientovi 2x cenový rozdíl.
Úhrada bude Klientovi vrácena způsobem, který zvolí SPARTOO.CZ. Úhrada proběhne maximálně do třiceti (30) dnů.

20 Mimosoudní řešení sporů

Pokud se Vám nepodařilo vyřešit spor se SPARTOO.CZ přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

21 Rozhodné právo - jazyk

Tyto všeobecné obchodní podmínky a operace z nich vyplývající se řídí francouzským právem.
Jsou psány ve francouzštině.
Jestliže, jsou přeloženy do jednoho nebo více cizích jazyků, v případě sporu má přednost pouze francouzský text.

Objevte aplikaci Spartoo...
Klikněte zde

A pokuste se získat 2500 Kč tím, že se připojíte do našeho panelu

Sledujte nás na

Copyright © 2006 - 2024