Spartoo používá cookies. Pokračováním v používání stránky dáváte souhlas s jejich používáním.

Všeobecné obchodní podmínky

1 Identifikace prodejce

Aktualizováno 28/12/2016

Společnost SPARTOO SAS
Akciová společnost se základním kapitálem 283 587,30 €, sídlem 16 Rue Henri Barbusse, 38100, Grenoble, ve Francii, zapsaná v obchodním rejstříku RCS v Grenoblu pod číslem 489 895 821. Tel.: 0033 (0)1 83 62 48 42.

Zákaznický servis:
Telefonní číslo: 228 883 106
Email: adriana@spartoo.cz
Pondělí - Pátek: 8 - 16 hod

2 Použití všeobecných obchodních podmínek

Přijetí Všeobecných obchodních podmínek znamená jejich přijetí Klientem v plném rozsahu. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné na všechny objednávky na SPARTOO. Všeobecné obchodní podmínky stanovují kupní smlouvu mezi SPARTOO a Klientem, dle platného občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Klient se zříká jakékoli protichůdné akce proti SPARTOO. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Všeobecné obchodní podmínky mohou být předmětem změny, Klient souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou platné v okamžiku potvrzení objednávky na SPARTOO.CZ. Změny Všeobecných obchodních podmínek jsou závazné pro uživatele internetových stránek ihned po jejich zveřejnění online a nejsou aplikovatelné na předešlé kupní smlouvy.
Všichni uživatelé internetových stránek musí respektovat Všeobecné obchodní podmínky.

SPARTOO nabízí produkty, které jsou prodávány a zasílány partnerskými společnostmi: "Partnerské produkty". Všeobecné obchodní podmínky SPARTOO nejsou aplikovány na "Partnerské produkty": cena zboží, platební způsoby, ověřování objednávek, věrnostní body, slevové kupóny, nákupní poukazy, způsoby doručení, možnosti vrácení zboží, všechny tyto podmínky se mohou lišit. Každý partner má své vlastní Všeobecné obchodní podmínky. Tyto jsou dostupné u každého konkrétního "Partnerského produktu" (podmínky doručení, podmínky vrácení, Všeobecné obchodní podmínky) již v etapě vkládání zboží do košíku až po dokončení objednávky: způsob platby, způsob doručení a doručovací adresa.

3 Platnost nabídek

Nabídky jsou platné pouze pro zákazníky s doručovací adresou v rámci České republiky.
Produkty zobrazené na stránce jsou dostupné do vyčerpání zásob.
SPARTOO se zavazuje kontaktovat Klienta elektronickou poštou, pokud není objednaný produkt již k dispozici. V případě, že Klient za nedostupné zboží již zaplatil, SPARTOO se zavazuje dodat náhradu v podobě nákupní poukázky nebo vrácení peněz na bankovní účet ve lhůtě 15 dnů. Objednávka je automaticky stornována.

4 Prezentace produktů

Produkty prezentované k prodeji jsou popsány a prezentovány s největší možnou přesností.
Pokud však při této prezentaci dojde k chybám či opomenutím, nenese za ně SPARTOO.CZ odpovědnost.
Pokud dojde při prezentaci a v popisu produktu k chybám si opomenutím, nenese za ně SPARTOO odpovědnost. Pokud nalezne Klient na internetové stránce SPARTOO případnou chybu v prezentaci produktu, může na ni SPARTOO upozornit.

Informace o údržbě obuvi jsou Klientovi k dispozici zde: Informace o údržbě obuvi.

5 Vytvoření zákaznického účtu

Klient si musí před zadáním své první objednávky povinně vytvořit zákaznický účet. K jeho založení je nutné vyplnit formulář s následujcími údaji: e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, telefonní číslo. Zároveň klient zadá heslo pro přihlášení, které bude sloužit pouze pro jeho osobní účely. Oznámení hesla třetí osobě je zákazané.

Klient se zavazuje dodat přesné a kompletní informace. Jakékoli přisvojení cizí totožnosti nebo uvedení nepravé totožnosti může vést k vymazání zákaznického účtu a může vést k trestnímu stíhání. Jakékoli další podvodné jednání včetně založení více účtů jednou osobou nebo užívání jednoho účtu více osobami může vést ke smazání účtu.

Klient musí mít způsobilost k právním úkonům k uzavření objednávky a k zakoupení zboží nabízeného na stránkách spartoo.cz.

SPARTOO se zříká prodeje všem osobám mladším 16 let bez předchozího svolení rodičů, které bude systematicky vyžadováno.

6 Ceny produktů

Ceny jsou uváděny v českých korunách včetně všech daní platných pro Českou republiku. Výše DPH je uváděna během výběru produktu Klientem. Pokud se výše DPH změní, tato změna se může odrazit na ceně produktů i bez předchozího informování klienta.
SPARTOO si vyhrazuje cenu produktů kdykoliv změnit, cena však zůstává platná v momentě potvrzení objednávky Klientem.
V případě, že se na www.spartoo.cz objeví u některého zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé, Spartoo nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Klientovi nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Klient v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od kupní smlouvy odstoupit.

Stanovené ceny berou v úhavu eventuální slevy na internetové stránce SPARTOO.CZ, mimo Partnerské produkty. Tyto ceny jsou finální a nejsou předmětem změny. SPARTOO si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny. Nejsou zahrnuty poplatky na zpracování, expedice, doprava a doručení mohou být účtovány zvlášť, pokud tomu tak je uvedeno na internetové stránce. Klient uhradí celkovou částku nákupu, která v sobě zahrnuje veškeré poplatky.
Každá potvrzená objednávka je předmětem platby.

V případě partnerských produktů je cena nastavena dle Všeobecných obchodních podmínek daného prodejce.

Fakturu vydává SPARTOO nebo Partner v rámci koupě "Partnerského produktu". Faktura je Klientovi dostupná v elektronické podobě na internetové stránce, na které byla objednávka učiněna.

7 Objednávka a zabezpečená platba

7.1: Objednávka

Klient potvrzuje každou svou objednávku způsobem popsaným níže. Toto potvrzení je spojeno s přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo podmínek partnerských společností, pokud si Klient objedná zboží označené jako Partnerský produkt.

Klient, kterého zajímá některý z produktů dostupných na stránkách SPARTOO.CZ, postupuje při zadávání objednávky následujícím způsobem:
- Vybere si velikost a barvu.
- Při kontrole objednávky v košíku ověří náležitosti objednávky (barva, množství, velikost, cena atd.) a případně upraví charakteristiku produktu nebo produkt z košíku odstraní.
- Během první objednávky vyplní formulář pro založení zákaznického účtu a vytvoří si své přístupové heslo.
- Pokud chce využít některou ze speciálních nabídek (mimo zboží označené jako Partnerský produkt), musí Klient do příslušného pole zadat předem přidělený kód.
- Vybere si způsob platby, typ dopravy a adresu doručení.
- Poté, co zadal způsob platby, definitivně a nenávratně potvrdí objednávku s případnými dopady uvedenými níže.
- Po potvrzení objednávky je Klientovi odeslán mail s potvrzením a rekapitulací objednávky.

Převod vlastnictví produktů prodávaných společností SPARTOO a Partnerskými společnostmi ve prospěch Klienta se realizuje až po úplném a řádném zaplacení zboží ze strany Klienta bez ohledu na to, kdy mu bude zboží doručeno. Výhrada vlastnického práva neznamená překážku ohledně toho, že v případě ztráty či poškození zboží jdou od chvíle doručení zboží Klientovi všechny náklady na vrub Klienta.

Klient je povinen ověřit úplnost objednávky a bezodkladně upozornit na případnou chybu.


7.2: Platba

  V případě zboží označeného jako Partnerský produkt je povinností Klienta seznámit se s všeobecnými podmínkami Partnerské společnosti ohledně způsobu platby.
 • Platba platební kartou přímo na stránce

  Klient zadá číslo své platební karty společně s datem vypršení její platnosti a kódem CVX. Kliknutím na tlačítko "Potvrdit" Klient s konečnou platností potvrdí svou objednávku. K potvrzení platby v některých případech v důsledku nejvyššího zabezpečení dojde až ve chvíli, kdy Klient zadá 3D Secure kód zaslaný bankou. Zaškrtnutím políčka Zapamatovat Klient souhlasí s tím, aby číslo jeho karty spojené s datem expirace bylo uloženo pro příští nákup.
 • Paypal

  Využití služby PayPal Klient zajistí tak, že zadá e-mailovou adresu a heslo pro svůj účet PayPal. Při výběru této možnosti platby nebudou Klientovy finanční údaje nikdy sděleny SPARTOO.CZ. Služba PayPal šifruje a chrání transakční informace.
 • Platba na dobírku

  Klient zaplatí zboží přímo dopravci v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží. Tato služba je zpoplatněna 99 Kč u společnosti DPD CZ. U společnosti UPS je poplatek 149 Kč. Platba na dobírku je možná pouze 1x během 24 hodin při zadání maximálně 5 kusů zboží nebo při maximální hodnotě objednávky 15 tisíc Kč. Pro modely označené jako "Partnerský produkt" není možnost platby na dobírku.
 • Platba převodem z účtu

  V případě platby převodem musí Klient zvolit tento způsob platby z nabídky, svou banku a kliknout na tlačítko "Potvrdit". Následně bude přesměrován do internetového bankovnictví zvolené banky, přes které platbu zadá. Objednávka bude potvrzena ve chvíli, kdy Klient platbu převodem dokončí.
 • Platba dárkovým poukazem

  V případě platby dárkovým poukazem Klient zadá do části Slevový kupón při závěrečné rekapitulaci objednávky číslo dárkového poukazu. Pokud částka k zaplacení převyšuje hodnotu dárkového poukazu, Klient musí částku uhradit prostřednictvím jiného způsobu platby. Pokud je částka k zaplacení nižší než hodnota dárkového poukazu, Klient může využít zbývající částku během některé z příštích objednávek v termínu platnosti dárkového poukazu.

7.3: Neuhrazení platby

SPARTOO si vyhrazuje právo odmítnout dodání nebo vyřízení objednávky Klienta, který zcela či částečně neuhradil předchozí objednávku nebo se kterým je veden spor týkající se úhrady.

Jakékoli odmítnutí úhrady může vést k vymáhání dlužné částky ze strany společnosti SPARTOO.

7.4: Ověřování plateb

SPARTOO kontroluje všechny objednávky, které byly dokončené a potvrzené na jejich stránkách. Tyto kontroly mají za účel ochránit SPARTOO před protiprávními praktikami jako přisvojení cizí totožnosti nebo podvod při platbě. Náš zákaznický servis může požadovat dokumenty potřebné k ověření objednávky: doklady prokazující trvalé bydliště, doklady prokazující trvalé bydliště osoby uvedené v dodací adrese, doklady prokazující vlastnictví použité platební karty atd.

V případě neobdržení požadovaných dokumentů během sedmi (7) dnů následujících od jejich vyžádání bude objednávka automaticky zrušena.

Obdobně obdržení nekorespondujících dokumentů povede ke zrušení objednávky.

Pro objednávku zboží označeného jako Partnerský produkt mohou být vyžadovány dokumenty vycházející z požadavků Partnerské společnosti. SPARTOO není zodpovědné za tyto požadavky.

7.5 : Zabezpečení plateb

Pro zajištění bezpečnosti plateb používá stránka SPARTOO.CZ zabezpečený systém plateb francouzské banky CIC. Tento systém využívá bezpečnostní normu SSL. Citlivá data (šestnáctimístné číslo platební karty, datum expirace a kód CVX) se přenášejí na servery banky už zašifrovaná, aniž by předtím došlo k jejich odeslání na servery SPARTOO.CZ. Jakmile je objednávka potvrzená, žádost o zaplacení se v reálném čase odešle správci zabezpečené elektronické platby. Ten zašle žádost o autorizaci platby do sítě příslušné platební karty. Správce elektronické platby následně dodá elektronický certifikát, který slouží jako důkaz částky a data transakce.

8 Identifikace

Klient se před prvním nákupem registruje do zákaznického účtu SPARTOO.CZ, ke kterému si sám zvolí přístupové heslo. Tato registrace slouží i pro další objednávky.
Zaregistrovaný Klient je identifikován jako Stávající Klient na SPARTOO.CZ. Heslo, které si Klient na SPARTOO.CZ zadá, je přísně důvěrné a osobní. Heslo není zpřístupněno či komunikováno jiné osobě.
V případě, že Klient SPARTOO.CZ heslo ztratí či zapomene, může zkontaktovat internetovou stránku SPARTOO.CZ na emailové adrese adriana@spartoo.cz, která mu do 48 hodin vydá heslo nové. Pro zjednodušení identifikace Klienta, Klient povoluje SPARTOO.CZ používat "cookie", které na pevném disku Klienta uloží identifikaci v podobě emailové adresy a hesla do zákaznického účtu na SPARTOO.CZ.

9 Doručení SPARTOO

V případě objednávky Partnerského produktu se mohou doručovací lhůty lišit v závislosti na Partnerovi. Klient má ve svém zájmu povinnost konzultovat podmínky doručení konkrétního Partnera, od kterého si produkt objednal.
Doručovací lhůta je platná od data potvrzení objednávky a jsou počítány pouze dny pracovní (sobota, neděle a státní svátky nejsou počítány do doby doručení). V případě zásahu vyšší moci, SPARTOO není zodpovědné za zpoždění doručení.

Náklady na dopravu s DPD v Kč:
Doručení: 6 pracovních dnů.
Cena: Zdarma

Náklady na dopravu s Českou poštou v Kč:
Doručení: 6 pracovních dnů.
Cena: 129 Kč

Náklady na expres dopravu s UPS v Kč
Doručení: do druhého dne pro objednávky zadané před 13:00, jinak 2 pracovní dny.
Cena: 666 Kč

10 Odstoupení od kupní smlouvy, spokojenost nebo vrácení peněz

Spotřebitel má v souladu s platnými právními předpisy občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, které bylo zakoupeno na webové stránce SPARTOO. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží zákazníkem nebo třetí osobou, která byla pověřena pro převzetí zásilky.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být bezpodmínečně uskutečněno v dané lhůtě zasláním dopisu nebo emailu na následující adresu:
SPARTOO, 16 rue Henri Barbusse, Grenoble, 38100, Francie nebo na contact@spartoo.cz.

Oznamuji Vám odstoupení od smlouvy o koupi následujícího/následujících produktu/produktů:
Označení produktu:
Číslo objednávky:
Objednávka učiněna dne:
Objednávka obdržena dne:
Jméno zákazníka:
Adresa zákazníka:
Učiněno dne a místem:
Podpis (je-li odstoupení od smlouvy zasláno dopisem)

Jakmile SPARTOO obdrží zboží zpět (nenošené, v originálním obalu - kontrola zboží je po jeho přijetí vždy prováděna), zákazníkovi pak budou vráceny peníze za zboží a také náklady na doručení (výjimku tvoří dodatečně náklady, které si zákazník zvolil jako komplementární, například volbou dražšího způsobu dopravy, než toho, který nabízí SPARTOO zdarma). Vrácení zboží musí být uskutečněno bez jakýkoli odkladů, nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání dopisu o odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží na základě odstoupení od kupní smlouvy nese Klient.

Všechny produkty zakoupené na SPARTOO mohou být předmětem vrácení "spokojenost nebo vrácení peněz" z libovolného důvodu: zboží neodpovídá představám, nevyhovující velikost či barva, atd. Produkty SPARTOO mohou být předmětem výměny nebo vrácení s vrácením zaplacené částky (vrácení zdarma článek 10.1).
V případě výměny produktu za produkt vyšší ceny, je výměna uskutečněna až po uhrazení dodatečné částky.
Partnerské produkty mohou být předmětem pouze finanční náhrady (podmínky vrácení Partnerského prodejce jsou vždy uvedeny u každého produktu na stránce).

Aby bylo vrácené zboží akceptováno, musí být splněny následující podmínky:
- Produkty nesmí být nikdy nošeny venku, zboží musí být jako nové.
- Vrácené zboží musí korespondovat doručenému produktu Klientovi.
- Vrácené zboží musí být v původním stavu.
- Vrácené zboží musí být v původním obalu.
- Zboží SPARTOO musí být vráceno do 30 dnů od obdržení objednávky.
- Prázdný balík bude mít za následek odmítnutí vrácení peněz či výměny zboží.
- Klient musí postupovat dle uvedeného postupu pro vrácení.

10.1: Postup pro vrácení:

Vrácení probíhá prostřednictvím doručovací služby DPD a je placeno společností SPARTOO.

Krok 1: Zákaznický účet
Připojte se do Vašeho zákaznického účtu SPARTOO.CZ pomocí emailové adresy a hesla a přejděte do rubriky "Moje vrácené objednávky", kde vrácení registrujete.

Krok 2: Vracecí štítek
Po provedení prvního kroku obdržíte e-mailem odkaz, prostřednictvím kterého si můžete vytisknout předvyplněný a předplacený vracecí štítek.

Krok 3: Předání zásilky kurýrovi DPD
Vracecí štítek si vytisknete a nalepíte jej na balík. Následující pracovní den po zadání vrácení přijede dopravce DPD vyzvednout zásilku na adresu doručení a vrátí jej zpět do skladu SPARTOO.

Podmínky pro vrácení Partnerského produktu jsou uvedeny u každého konkrétního Partnerského produktu.

10.2: Záruka:

Záruční doba na skryté vady a vadné produkty se vztahuje na produkty SPARTOO a Partnerské produkty.

Zákonná záruční doba se vztahuje na dobu dvou (2) let od doručení produktu a prodejce musí být zákazníkem informován neprodleně po zjištění vady. Nezávislí experti mohou doprovázet zákazníka nebo SPARTOO při posuzování reklamovaného zboží.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. V dalších 18 měsících je na zákazníkovi, dokázat SPARTOO vadu výrobku.

Záruka se nevztahuje na produkt, u kterého došlo k jeho úpravě ze strany Klienta. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nesprávného používání, nedodržení návodu k použití nebo nesprávného skladování produktu.

Je-li vada prokázána, do 30 dnů musí být Klientovi komunikováno řešení bez jakýkoli nákladů pro jeho osobu: výměna zboží, oprava, vrácení částečné částky nebo vrácení peněz v pořizovací ceně výrobku.
Produkt musí být předmětem koupě na SPARTOO.CZ.

11 Zpracování nedoručených zásilek našimi provozovateli přepravních služeb

Nedoručené zásilky jsou balíky, které nebyly doručeny konečnému adresátovi z následujících důvodů: adresát nebyl na uvedené adrese dohledán, zásilka nebyla vyzvednuta, zásilka byla odmítnuta, zboží bylo poškozeno při přepravě, objednávka byla podvodná apod.

11.1: Vrácení z důvodu "NEZNÁMÉHO ADRESÁTA":

V tomto případě se jedná o balíky vrácené dopravcem s upřesněním, že adresát nebyl na zadané adrese dohledán. Po vrácení balíku do skladu odesílatele SPARTOO kompenzuje Klienta v případě, že byla objednávka uhrazena předem.
SPARTOO si vyhrazuje právo vrátit peníze za objednávku a objednávku opětovně nevyřizovat v případě několika nedoručení z důvodu nedohledání adresáta na dané adrese.

11.2: Vrácení z důvodu "NEVYZVEDNUTO":

V tomto případě se jedná o balíky, které nebyly Klientem vyzvednuty na přebíracím místě ve stanovené lhůtě. Po vrácení balíku do skladu odesílatele SPARTOO kompenzuje Klienta v případě, že byla objednávka uhrazena předem.
SPARTOO si vyhrazuje právo vrátit peníze za objednávku a objednávku opětovně nevyřizovat v případě několika nedoručení z důvodu nevyzvednuté zásilky.

11.3: Vrácení z důvodu "ODMÍTNUTO":

V tomto případě se jedná o balíky, které Klient v okamžiku dodání odmítl. Po vrácení balíku do skladu odesílatele SPARTOO kompenzuje Klienta v případě, že byla objednávka uhrazena předem.
Pokud dojde k vrácení balíku z důvodů "NEZNÁMÉHO ADRESÁTA", "NEVYZVEDNUTO" nebo "ODMÍTNUTO", SPARTOO nezaručuje rezervaci objednaného zboží a může přistoupit k proplacení objednávky, pokud již zboží není k dispozici.

V případě zboží označeného jako Partnerský produkt je povinností Klienta seznámit se s všeobecnými podmínkami Partnerské společnosti ohledně zpracování nedoručených zásilek.

12 Odpovědnost

Společnost SPARTOO má pro všechny fáze přístupu na stránky Spartoo.cz a jejich prohlížení, pro vyplňování formulářů, pro zadávání objednávek, pro dodání zboží a veškerých dalších služeb pouze povinnost zprostředkování. V důsledku toho se u SPARTOO nelze domáhat odpovědnosti za jakékoli obtíže nebo škody vyplývající z používání Internetu, které nevznikly z popudu SPARTOO.
Zejména jakákoli porucha při poskytování služby nebo jakékoli vnější narušení nebo přítomnost počítačového viru nemůže vést ke vzniku odpovědnosti na straně SPARTOO. Také jakákoli událost způsobená vyšší mocí zbavuje SPARTOO jakékoli odpovědnosti. Klienti mohou využít záruk, které uvádějí jednotlivé značky přítomné na stránkách Spartoo.cz.

13 Duševní vlastnictví

Veškeré součásti stránky SPARTOO, ať už vizuální nebo zvukové, včetně základní technologie, jsou chráněné autorským právem, ochrannými značkami nebo patenty.
Jedná se o výhradní vlastnictví společnosti SPARTOO. Veškeré hypertextové odkazy na stránky SPARTOO, zejména ty využívající techniky rámování (framing), deep-linkingu, hotlinkingu (in-line linking) a veškeré ostatní techniky hloubkových odkazů jsou výslovně zakázány.
Ve všech zmíněných případech musí být každý odkaz, tedy i takový, který byl implicitně schválený, na žádost SPARTOO odstraněn.

14 Ochrana osobních údajů

14.1: Sběr osobních údajů

Společnost SPARTOO sbírá osobní údaje, které Klient poskytne při vytvoření svého zákaznického účtu či při zadání objednávky na stránce SPARTOO.CZ. Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Subjektem zodpovědným za sběr a uchování dat je Společnost SPARTOO SAS, akciová společnost se základním kapitálem 283 587,30 €, sídlem 16 Rue Henri Barbusse, 38100, Grenoble, ve Francii, zapsaná v obchodním rejstříku RCS v Grenoblu pod číslem 489 895 821. Klient má právo být informován, které údaje o něm SPARTOO eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Termín "osobní údaje" označuje všechny údaje, které umožňují identifikovat fyzickou osobu, k níž se osobní údaje vztahují, zejména údaje jako jméno, příjmení, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, poštovní adresa a jakékoli další informace, které se Klient rozhodne komunikovat z vlastní vůle společnosti SPARTOO.

Za účelem boje proti podvodům popsaným níže (body 14.2 a 14.3) SPARTOO může rovněž uchovávat informace spojené s finančními transakcemi, které se uskutečnily na jejich stránkách. Tyto informace mohou obsahovat zašifrovaná čísla platebních karet, které byly použity při zmíněných transakcích, a jejich data expirace.

14.2: Důvody sběru osobních údajů

Osobní údaje jsou sbírány z následujících důvodů:
- Správa objednávek na stránkách Spartoo.cz.
- Vytvoření obchodních statistik za účelem průzkumu trhu a nákupních trendů.
- Ustavení a uspořádání databáze potenciálních klientů, což zahrnuje zejména datové procesy jako standardizace, doplnění nebo duplikace dat.
- Operace spojené se správou klientů.
- Výběr referenčního vzorku pro uskutečnění průzkumu trhu a propagace.
- Odesílání nabídek a propagačních zpráv ze strany SPARTOO. Klient může ukončit zasílání obchodních sdělení, a to prostřednictvím e-mailové či telefonické žádosti nebo zrušením registrace kliknutím na příslušný odkaz, který se nachází v každém příslušném e-mailu.
- Respektování zákonných povinností a předpisů vyplývajících pro společnost SPARTOO z předmětu její činnosti.
- Boj proti podvodným objednávkám.

14.3: Příjemci shromažďovaných údajů

Pouze společnost SPARTOO a Partnerské společnosti SPARTOO, u nichž Klient zadá objednávku, mají přístup ke sděleným údajům. Kategorie osob, které mají k osobním údajům v rámci společnosti SPARTOO v mezích svých pravomocí přístup, jsou obchodní oddělení, administrativní oddělení, technické oddělení a oddělení zabývající se řízením (oddělení interních procesů, oddělení kvality apod.).

Příjemci osobních údajů mohou být rovněž veřejné orgány, a to výlučně proto, aby se v daných případech dostálo právním povinnostem, a společnosti zabývající se vymáháním pohledávek.

Ze strany SPARTOO jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů, zejména z důvodů, aby nedošlo k jejich poškození, úpravě nebo aby k ním neměly přístup neoprávněné osoby.

Společnost SPARTOO si vyhrazuje právo postoupit data, která budou shromážděna na jejich stránkách, v případě, že Klient zaškrtne volitelnou možnost "Přeji si přijímat akční nabídky partnerů SPARTOO.CZ". Společnost SPARTOO může tedy předat tyto údaje cizím společnostem. Společnost SPARTOO se zavazuje předat tyto údaje pouze společnostem, která mají stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je platná ve Francii a v Evropské unii.

14.4: Uchovávání osobních údajů

Shromažďovaná data jsou uchovávaná po dobu 5 let od poslední uskutečněné transakce na stránkách SPARTOO.CZ nebo od poslední aktualizace zákaznického účtu Klienta, s výjimkou zašifrovaných čísel platebních karet a jejich dat expirace, která jsou uchovávána pouze po dobu 13 měsíců za účelem boje proti podvodným platbám nebo v rámci služby Premium. V případě explicitního souhlasu ze strany Klienta, který u platby kartou zaškrtne možnost "Zapamatovat", má SPARTOO právo uchovávat bankovní údaje za účelem zjednodušení budoucích plateb. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 13 měsíců od poslední transakce nebo od poslední aktualizace ze strany Klienta.
V případě, že Klient neprovede žádnou novou transakci nebo aktualizaci svého zákaznického účtu po dobu pěti let, Klientovy údaje budou automaticky vymazány.
Kód CVX se automaticky vymaže po uskutečnění transakce, a to úplně a bez možnosti obnovení.

14.5: Cookies

SPARTOO zaznamenává počet zobrazených stránek, počet návštěv stejně jako aktivitu návštěvníků na stránkách a jejich četnost návratu prostřednictvím užívání technologie „cookies“.
Cookies neumožňují identifikovat Klienta. Cookies zaznamenávají informace spojené s prohlížením stránek SPARTOO.CZ (zobrazené stránky, datum a čas zobrazení apod.) v počítači Klienta a mohou tak tyto informace načíst během následného zobrazení stránky.
Údaje shromažděné prostřednictvím technologie cookies jsou výlučně a striktně určené pro interní potřeby SPARTOO a nejsou nikdy předávány třetí straně.

Používání cookies, ať už od vlastní nebo od cizí domény, není nezbytnou součástí fungování stránek, a proto vyžaduje výslovný souhlas ze strany Klienta. Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s používáním cookies se realizuje prostřednictvím nastavení prohlížeče.
Některé cookies nazývané jako "reklamní cookies" umožňují sledovat Klientův pohyb na stránkách a zaznamenat zobrazené produkty a následně po dobu maximálně 90 dnů nabízet reklamní bannery související s minulým pohybem na stránkách. Tyto cookies souvisejí s vlastním Klientovým nastavením (bez možnosti jej identifikovat).

14.6: Právo na přístup a na opravu

Pokud Klient uvede osobní údaje, dává tím výslovný souhlas k jejich shromažďování a užívání.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů má Klient právo na přístup, opravu, vysvětlení a v případě nesouhlasu se shromážděnými údaji ohledně jeho osoby může kontaktovat SPARTOO prostřednictvím:
E-mailu na e-mailovou adresu cnil@spartoo.com
Dopisu na adresu SPARTOO SAS – 16 rue Henri Barbusse – 38100 Grenoble – Francie
V případě legitimního zdůvodnění může Klient podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a požádat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Pokud si Klient nepřeje dostávat reklamní cookies, může je zrušit kliknutím na následující odkaz: Zrušit reklamní cookies u mého účtu

14.7: Reciprocita

Klient se zavazuje, že neprozradí třetí straně údaje komunikované společností SPARTOO ani je nebude shromažďovat z jiného důvodu než pro svou osobní potřebu. Společnost SPARTOO si vyhrazuje právo odmítnout sdělit Klientovi osobní údaje stejně jako požádat Klienta o jejich smazání.

15 Soutěžní hry

Soutěžní hry organizované SPARTOO jsou dobrovolné a podmínkou účasti může i nemusí být povinnost zakoupení zboží na SPARTOO.CZ. Soutěžní hry jsou určené pro osoby s trvalým či přechodných bydlište v České republice. Výherci soutěžních her jsou informováni emailem, který je informuje o výhře v podobě slevového kupónu nebo dárkového poukazu na SPARTOO.CZ. Tento slevový kupón nebo poukaz je platný pouze jednou, nevztahuje se na akce a zlevněné zboží, nelze jej kombinovat s jinými akčními nabídkami, není proplatitelný a nedá se použít na nákup Partnerských produktů. Platnost je vždy v podmínkách uvedena.
SPARTOO si vyhrazuje právo soutěž posunout či zrušit a prodejce není odpovědný za jakékoli problémy způsobené během soutěžní operace.
Reklamace, vrácení peněz či jiné specifika jsou uvedeny v podmínkách soutěže. Podvody či pokusy o podvod budou mít za následek odebrání výhry či vyřazení ze soutěže.

16 Přednostní prodej

Zboží uvedené v nabídce v rámci "Přednostního prodeje SPARTOO.CZ" je dostupné Klientům, kteří splňují minimálně dvě z následujících tří podmínek:
- Být registrovaným zákazníkem na SPARTOO.CZ s platnou emailovou adresou a přístupovým heslem do zákaznického účtu.
- Obdržet pozvánku na emailovou adresu uvedeného zákaznického účtu.
- Obdržet nejméně 1 email od SPARTOO.CZ .

17 Služba Premium

SPARTOO.CZ nabízí svým zákazníkům možnost aktivace Služby Premium.
Služba Premium je aktivována po dobu 12 měsíců a stojí 555 Kč. Jestli si zákazník přeje pokračovat a využívat této služby i po uplynutí doby 12 měsíců, má možnost zadat objednávku této služby na internetové stránce pro nové období 12 měsíců s poplatkem 555 Kč.
Výhody Služby Premium se nevztahují na zboží nabízené Partnerskými společnostmi, které je označené ikonou "Partnerský produkt". Úhrada Služby Premium je možná pouze předem - platební kartou online nebo přes účet PayPal.

Výhody Služby Premium jsou následující:

- 10% okamžitá sleva na veškeré zboží mimo období výprodejů.
- 5% okamžitá sleva na veškeré zboží v oficiálním období slev a výprodejů.
- Expresní doručení zdarma se službou UPS Express nebo doprava s DPD s dobírkou zdarma.
- Exkluzivní nabídky: suplementární slevy během vyhlášených dnů, které jsou rezervovány pro Klienty se Službou Premium.

Podmínky pro uplatnění slev:

- Podmínky uplatnění slevy 10 %: tato sleva není kombinovatelná s jinými slevovými kupóny. Slevu nelze uplatnit na zboží označené jako PARTNERSKÝ PRODUKT.

- Podmínky uplatnění slevy 5 %: tato sleva není kombinovatelná s jinými slevovými kupóny. Slevu nelze uplatnit na zboží označené jako PARTNERSKÝ PRODUKT.

18 Dárkové a nákupní poukazy

Dárkové poukazy a nákupní vouchery jsou vydávány ve formě kupónů, kdy každý disponuje svým unikátní kódem. Nemohou být předmětem proplacení v penězích. Produkty zakoupené s dárkovým poukazem či nákupním voucherem mohou být předmětem výměny produktu či náhrady v podobě nového nákupního poukazu. Dárkové poukazy a nákupní vouchery mohou být rekreditovány a musí být použity v jejich době platnosti.
Nelze je kumulovat ani kombinovat s dalšími slevovými akcemi ani s jinými slevovými kupóny.

Nevztahuje se na Partnerské produkty.

19 Garance nejnižší ceny

Jestliže po zakoupení zboží na naší stránce naleznete na jiné české webové stránce, která poskytuje stejný systém on-line plateb, stejný výrobek za nižší cenu, a to včetně poplatků za dopravu, Spartoo.cz se zavazuje Vám proplatit rozdíl v ceně*.
Vrácení cenového rozdílu musí splňovat následující podmínky:
- cena signalizovaná jako nižší musí být uvedena včetně poplatků za doručení,
- u levnějšího zboží se nesmí jednat o zvláštní reklamní nabídku nebo zboží označené se slevou,
- podmínky pro doručení musejí být shodné (zboží skladem, expedice nejpozději následující pracovní den po objednávce),
- zboží musí být naprosto shodné: nové, stejná značka, stejný model, stejné složení, stejná barva,
- model musí být na stránce, která nabízí nižší cenu, dostupný skladem ve stejné velikosti, barvě a složení, v jakých byl zakoupen zákazníkem,
- nabídka musí být uvedena na českých stránkách v Kč,
- platba musí být provedena online,
- tato nabídka je omezena na jedno vrácení cenového rozdílu na osobu a na jeden model, který byl zakoupen na SPARTOO.CZ.

Vrácení cenového rozdílu se nevztahuje na:
- produkty, které nesou označení "výprodej, slevy, ..." nebo jsou jinak zlevněny,
- produkty, které jsou prodávány na aukčních portálech, inzertních portálech, stránkách bazarů, stránkách s přednostním prodejem nebo jiných stránkách soukromých osob,
- produkty, které jsou prodávány našimi obchodními partnery,
- doručení mimo Českou republiku.

Ustanovení, která se vztahují na "Garanci nejnižší ceny":
Zákazník musí požadavek o vrácení cenového rozdílu zadat do pěti (5) dnů od zakoupení výrobku na SPARTOO.CZ. SPARTOO.CZ kontaktuje pomocí online formuláře a dodrží přitom následující postup:
- uvede ve zprávě číslo objednávky na SPARTOO.CZ,
- zadá adresu URL (webovou adresu) stránky s přímým odkazem na levnější výrobek, a to do formuláře určeného k tomuto účelu.
Pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny a pokud uběhne lhůta, kdy má Klient právo na vrácení zboží, a Klient se rozhodne si zboží ponechat, Spartoo se pak zavazuje uhradit Klientovi 2x cenový rozdíl.
Úhrada bude Klientovi vrácena způsobem, který zvolí SPARTOO.CZ. Úhrada proběhne maximálně do třiceti (30) dnů.

*nevztahuje se na "partnerské produkty"

20 Mimosoudní řešení sporů

Pokud se Vám nepodařilo vyřešit spor se Spartoo přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

ÚVOD | ZNAČKY | KABELKY | DOPLŇKY | NOVINKY | NADMĚRNÉ VELIKOSTI | MÓDNÍ TRENDY | NABÍDKA PRO STUDENTY
Kdo je SPARTOO? | Často kladené dotazy | Proč právě Spartoo | Všeobecné obchodní podmínky | *Podmínky probíhajících akcí | Marketplace | Informační technologie a práva | Kontakt

Spartoo FR
Spartoo UK
Spartoo IT
Spartoo ES
Spartoo DE
Spartoo BE2
Spartoo BE
Spartoo LU
Spartoo CH
Spartoo AT
Spartoo BG
Spartoo GR
Spartoo CY
Spartoo CZ
Spartoo DK
Spartoo EE
Spartoo FI
Spartoo HU
Spartoo IE
Spartoo LV
Spartoo LT
Spartoo MT
Spartoo HR
Spartoo NL
Spartoo PL
Spartoo PT
Spartoo RO
Spartoo SK
Spartoo SI
Spartoo SE
Spartoo TR
Spartoo CN
TOOPOST