Spravování cookies
Spartoo používá cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro provoz webových stránek, stejně jako pro personalizaci obsahu a analýzu provozu. Naši partneři používají soubory cookie k zobrazování personalizované reklamy na základě Vašeho procházení a profilu. Pokud kliknete na níže uvedené „Vše přijmout a zavřít“, můžete své předvolby kdykoli změnit ve svém zákaznickém účtu. Pokud kliknete na „Vše odmítnout“, budou použity pouze cookies nezbytně nutné pro provoz stránek.

Ochrana osobních údajů

1

Sběr údajů osobního charakteru

Při vytváření účtu a zadávání objednávek na webu www. spartoo.cz (dále jen web) shromažďuje společnost SPARTOO osobní údaje. Ochrana Vašich osobních údajů je jádrem zájmů společnosti SPARTOO, která se snaží neustále zlepšovat svůj soulad s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů (GDPR) a se zákonem o ochraně údajů č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 (LIL).
Pojem „osobní údaje“ definuje CNIL jako „jakékoli informace týkající se fyzické osoby, které budou pravděpodobně přímo či nepřímo identifikovány“.

2 Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je definována jako společnost určující účely a způsoby zpracování.
Osobní údaje, které jsou shromažďovány na tomto webu, zpracovává:

SPARTOO Société par Actions Simplifiée
Registrováno u RCS v Grenoblu pod číslem 489 895 821,
Sídlo se nachází 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble (dále: SPARTOO)

SPARTOO jmenoval inspektora ochrany osobních údajů (dále jen DPO).

DPO můžete kontaktovat prostřednictvím:
- E-mail: na dpo@spartoo.com
- Dopisem: SPARTOO - DPO -16, rue Henri Barbusse, 38100 Grenoble, France

3 Příklady kategorií shromážděných osobních údajů

Za účelem boje proti podvodům SPARTOO zavedlo systém, na základě jehož pravidelné může SPARTOO:
(I) vyžádat za účelem zabezpečení transakce doklady totožnosti po provedení platby, v případě upozornění, že platba objednávky není dostatečně zabezpečená .
(II)zablokovat objednávku, pokud z identického zákaznického účtu byla již uskutečněna podvodná transakce.
(III)poskytnout vaše osobní údaje na žádost orgánů vyšších autorit, v případě zjištění podvodné transakce. Jaké osobní údaje shromažďuje společnost SPARTOO o svých zákaznících?

- Informace, které nám poskytnete.
Shromažďujeme a ukládáme všechny informace, které nám poskytnete ve svém účtu SPARTOO. Můžete se rozhodnout, že nám určité informace nebudete sdělovat, ale toto rozhodnutí by Vás mohlo připravit o některé z našich služeb.

- Informace shromažďovány automaticky.
Když procházíte web SPARTOO, automaticky shromažďujeme určité informace, zejména týkající se Vašeho používání, Vaší interakce s obsahem webu SPARTOO. Tento sběr probíhá hlavně prostřednictvím „cookies“.

- Informace z jiných zdrojů.
Naše marketingová partnerství nám také umožňují shromažďovat osobní údaje o Vás, přičemž toto shromažďování podléhá Vašemu předchozímu výslovnému souhlasu vyjádřenému pozornosti uvedených partnerů.

Zpracování osobních údajů se týká zejména:

- totožnosti,
- údaje týkající se platby,
- údaje týkající se transakce,
- rodinná, hospodářská nebo finanční situace,;
- navigační data,
- údaje týkající se sledování obchodního vztahu: historie objednávek, informace týkající se poprodejního servisu, podrobnosti objednávek, incidenty při doručování, stížnosti, výměny, komentáře,
- údaje týkající se platby faktur,
- údaje nezbytné pro provádění věrnostních a průzkumných akcí,
- údaje týkající se organizace a zpracování soutěží a jakékoli propagační operace,
- v rámci boje proti podvodům: doklad totožnosti nebo adresy a zkrácená kopie Vaší bankovní karty,
- telefonní záznamy během Vašich hovorů se zákaznickými službami. (Záznam můžete během hovoru odmítnout).

4 Účely shromažďování údajů

Za jakým účelem zpracovává SPARTOO moje osobní údaje?

Společnost SPARTOO zpracovává osobní údaje za účelem poskytování a zlepšování svých služeb a zákaznické zkušenosti.
Mezi tyto účely patří zejména:

- Objednávky, dodávka produktů.
Společnost SPARTOO zpracovává osobní údaje zejména za účelem: zpracování objednávek, umožnění dodávek produktů, provádění plateb a komunikaci se zákazníky ohledně jejich objednávek, produktů, služeb a propagačních nabídek.

- Personalizace Vašeho zákaznického zážitku. SPARTOO
Vaše osobní údaje používáme k doporučení produktů a služeb, které by Vás mohly zajímat, protože identifikujeme Vaše preference a personalizujeme Vaše prostředí SPARTOO.

- Dodržování našich zákonných povinností.
V některých případech máme zákonnou povinnost shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje.

- Umožněte optimalizovanou komunikaci s našimi zákazníky.
- Prevence proti podvodům.

Určité zpracování osobních údajů vyžaduje shromáždění Vašeho souhlasu pro konkrétní účel. Pokud souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento konkrétní účel, můžete tento souhlas kdykoli odvolat a bude ukončen.

Pokud si nepřejete dostávat zpravodaj SPARTOO, můžete se odhlásit z odběru mých předplatných ve Vašem účtu.

Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje používali k zobrazování reklam na základě Vašich zájmů, jednoduše nás informujte v části nastavení mých souborů cookie.

Pokud si přejete anonymně procházet naše webové stránky, můžete tak učinit odhlášením ze svého účtu a deaktivací cookies ve Vašem prohlížeči.

5 Kategorie příjemců osobních údajů

Kategorie příjemců Vašich osobních údajů jsou:

- Interní služby společnosti. SPARTOO
Přístup k Vašim osobním údajům ve společnosti SPARTOO SAS bude omezen na kategorie zaměstnanců v mezích jejich pravomocí a podle účelu zpracování těchto údajů.

(Údaje, které shromažďujeme, mohou být předávány některým našim dceřiným společnostem a některým našim externím poskytovatelům služeb, jedná se zejména o: zpracování objednávek produktů, dodání produktů, zpracování plateb. Tito poskytovatelé služeb třetích stran mají přístup k osobním údajům nezbytným pro výkon jejich služeb a nejsou oprávněni je používat k jiným účelům a jsou rovněž povinni dodržovat zákony vztahující se k ochraně osobních údajů.

- Některé osobní údaje jsou předávány do země mimo Evropskou unii. Když přenášíme osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, zajišťujeme, aby byly tyto informace předávány v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.
Příklad: subdodavatelská smlouva se společností se sídlem na Madagaskaru, která podporuje část činnosti zákaznických služeb společnosti SPARTOO. Byla přijata veškerá nezbytná opatření a záruky k zajištění těchto převodů.

- Příjemci Vašich osobních údajů mohou být také veřejné orgány, výhradně za účelem splnění zákonných povinností, soudní úředníci, ministři a orgány odpovědné za vymáhání pohledávek.

6Právní základy

Informujeme vás, že jsme přijali veškerá bezpečností opatření pro uchování osobních údajů, k jejich poškození, deformaci nebo neoprávněnému přístupu třetí osoby. Byly použity prostředky jako šifrování a anonymizace. Právní základ pro zpracování je definován jako prvek legálně oprávňující jeho implementaci, který dává organizaci právo zpracovávat osobní údaje. Právní základy se liší v závislosti na typu prováděného zpracování:

- Smlouva: týká se zpracování všech údajů nezbytných pro sjednanou smlouvu.
- Souhlas: rozhodnete se sdělit své osobní údaje výslovným udělením souhlasu, který lze kdykoli odvolat.
- Oprávněný zájem: zájem musí splňovat kritéria legitimity a nezbytnosti a nesmí narážet na práva a zájmy osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.
- Zákonná povinnost: Zpracování osobních údajů vyplývá ze zákonné povinnosti.

7Všechny implementované úpravy

Správa zákazníků
Účel zpracování Správa obchodního vztahu, objednávek, dodávek, zákaznických účtů.
Právní základ pro zpracování Nezbytné pro uzavření a realizaci smlouvy
kategorie příjemců Interní služby SPARTOO
Dceřiné společnosti
Subdodavatel
Doba uchování v aktivní základně 3 roky *

Správa potenciálních zákazníků s účtem SPARTOO a bez něj
Účel zpracování Vytvářejte a spravujte prospektové soubory, provádějte prospekční a propagační operace pro produkty a partnery SPARTOO.
Právní základ pro zpracování Souhlas
Kategorie příjemců Interní služby Spartoo
Doba uchování v aktivní základně 3 roky *

Účel zpracování Boj proti podvodům
Data zpracována Podpůrné dokumenty požadované v rámci boje proti podvodům
Právní základ zpracování Oprávněný zájem na předcházení podvodům
Příjemce údajů Interní služby SPARTOO
Doba použitelnosti v aktivní základně 6 měsíců

Ukládání faktur
Účel zpracování Uchovávání faktur
Kategorie příjemců Interní služby SPARTOO
Právní základ pro zpracování Zákonná povinnost
Doba použitelnosti 10 let od data vystavení faktury

Správa uživatelů New Life
Účel zpracování Umožnit zprostředkování mezi soukromými kupujícími a prodejci použitého zboží
Právní základ zpracování Nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy
Kategorie příjemců Interní služby SPARTOO
Dceřiné společnosti
Subdodavatel
Doba použitelnosti v aktivní základně 3 roky*

Správa soutěží
Účel zpracování Účast v soutěžích, vyhrávání cen, shromažďování údajů o potenciálních zájemcích
Právní základ zpracování Nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy, souhlas
Kategorie příjemců Interní služby SPARTOO
Komerční poskytovatelé
Doba použitelnosti v aktivní základně 3 roky*

Správa přístupových práv, oprava, námitka, mazání, omezení, přenositelnost
Účel zpracování Umožnění zákazníkům a potenciálním zákazníkům uplatnit svá práva týkající se zpracování jejich osobních údajů
Právní základ zpracování Zákonná povinnost
Kategorie příjemců Právní služby
Základní doba použitelnosti na přechodné bázi: 5 let*
na aktivní bázi: 24 hodin v případě dokladu totožnosti sděleného v souvislosti s výkonem práva na přenositelnost.

Uchovávání údajů o platbách v souvislosti s jednorázovou platbou (v zašifrované podobě [B-crypt])
Účel zpracování Jednorázová platba
Právní základ zpracování Nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, Zákonná povinnost
Kategorie příjemců Interní služby Spartoo
Základní doba použitelnosti na přechodné bázi: 13 měsíců od potvrzení platby (Článek L.133-24 obchodního zákoníku)
na aktivní bázi: do ověření platby

Správa cookies
Účel zpracování Zasílání cílených reklam a sestavování statistik
Právní základ zpracování Souhlas
Kategorie příjemců Interní služby Spartoo

8 Doba uchovávání osobních údajů

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení příslušných účelů a splnění zákonných povinností, jako jsou například daňové nebo účetní povinnosti, nebo po jakékoli jiné období, které Vám mohlo být sděleno.

U stejného zpracování se osobní údaje řídí několika fázemi ochrany. V závislosti na typu zpracování a jeho účelu se retenční období liší.
- První fází konzervace je uložiště v aktivní databázi. Zadržení závisí na dosažení účelu zpracování, který odůvodňuje jeho sběr. Data jsou přístupná provozním oddělením, která mají na starosti zpracování.
- Druhou fází je přechodná archivace. Shromážděné údaje se již nepoužívají k dosažení účelu při vzniku sběru, ale zachovávají si administrativní zájem, jako je například vedení sporu. Přístup k těmto údajům bude omezen na seznam řádně oprávněných zaměstnanců Spartoo.
- Po této přechodné fázi archivace budou Vaše data anonymizována.

K určení doby uchovávání Vašich dat je nutné definovat počáteční bod. V souladu s doporučeními CNIL je tento výchozí bod definován poslední pozitivní akcí klienta nebo vyhlídky, která předpokládá skutečný proces projevující zájem o SPARTOO; například:
- kliknutí na hypertextový odkaz,
- objednávka,
- připojení k zákaznickému účtu,
- návštěva webu.

9 Bezpečnost

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů UE 2016/679 máte právo na:
- na přístup k osobním údajům
- opravu
- výmaz
- omezení zpracování
- přenositelnost údajů
- vznést námitku
Chcete-li uplatnit svá práva na přístup k osobních údajům, opravu, vymazání, můžete vše uskutečnit přímo ve Vašem zákaznickém účtu. Chcete-li uplatnit svá práva na omezení zpracování, přenositelnost údajů či vznést námitku, můžete kontaktovat:
emailem: dpo@spartoo.com
poštou: SPARTOO SAS, 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, Francie
V případě potřeby, můžete podat stížnost u dílčího dozorčího orgánu.
Společnost SPARTOO přijímá veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti Vašich osobních údajů.
Poskytuje fyzická, elektronická bezpečnostní opatření a ochranné postupy v souvislosti se shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním osobních údajů o zákaznících. Výsledkem těchto opatření může být zejména vyžádání dokladu o Vaší totožnosti v rámci žádosti o přenositelnost Vvašich osobních údajů.

SPARTOO provádí zejména šifrování, pseudonymizaci a anonymizaci osobních údajů a zavádí závazné zásady správy hesel.

Společnost SPARTOO používá registr pro zpracování porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s články 33 a 34 GDPR a zavazuje se zabránit jakémukoli porušení zabezpečení osobních údajů, přiměřeně reagovat a striktně oznamovat porušení zásad CNIL a dotčené osoby v přísném souladu s termíny stanovenými GDPR.

SPARTOO dále připomíná důležitost ochrany před neoprávněným přístupem k Vašemu zákaznickému účtu a důvěrnost Vašeho hesla.

10 Cookies*

Aby naše systémy umožnily rozpoznat Váš prohlížeč nebo zařízení a poskytnout Vám služby SPARTOO, používáme „cookies“.

Tyto „cookies“ jsou nastaveny, aby Vám sloužily co nejlépe.
Měříme počet zobrazení stránky, počet návštěv a také aktivitu návštěvníků webu a jejich frekvenci návratů. Za tímto účelem používáme technologii „cookies“. Cookie nám neumožňuje Vás identifikovat. Obecně zaznamenává informace týkající se navigace Vašeho počítače na našem webu (stránky, které jste navštívili, datum a čas konzultace atd.), které si můžeme přečíst během Vašich dalších návštěv.

Údaje shromážděné cookies jsou pouze a přísně určeny pro interní použití a nikdy nejsou předávány třetím stranám. Používání cookies, vlastních nebo třetích stran, které není nutné pro provoz stránek, vyžaduje Váš výslovný souhlas.

Správným nastavením svého prohlížeče můžete vyjádřit svůj souhlas nebo se postavit proti používání cookies. Podrobnosti najdete v uživatelských příručkách k prohlížeči.

Některé soubory cookie, které se nazývají „reklamní soubory cookie", nám umožňují sledovat Vaše procházení a zaznamenávat prohlížené produkty. Poté Vám během maximálně 90 dnů můžeme představit reklamní bannery související s minulým procházením. Tyto soubory cookie jsou propojeny s Vaším internetovým profilem (ale neidentifikují Vás). Rovněž vyžadují Váš výslovný souhlas stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Pokud si nepřejete nebo již nechcete dostávat tyto „reklamní soubory cookie", klikněte na odkaz níže:

Dezaktivovat reklamní soubory cookie na mém profilu * Zároveň aktualizujeme naše Zásady ochrany osobních údajů týkající se souborů cookie a trasovačů.

11Právo na přístup a opravu

V souladu s nařízením EU 2016/679 máte několik práv, a to:

- Právo na přístup, úpravu, opravu a mazání údajů, které se Vás týkají.
- Právo požadovat přenositelnost těchto informací.
- Možnost vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo nás požádat, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Můžete také poslat své požadavky:
- e-mailem: na dpo@spartoo.com
- poštou: SPARTOO - DPO - 16 rue Henri Barbusse 38 100 Grenoble

12Právo podat stížnost u příslušného orgánu

Máte také právo podat stížnost u CNIL:
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

13 Vývoj zásad ochrany osobních údajů

Tato politika důvěrnosti se může změnit, zejména s ohledem na legislativní a regulační změny.

Vyjádřete svůj názor
PREMIUM